sancılmış

sancılmış
f. sif.
1. Batırılmış, qaxılmış. Yüz, yüz iyirmi addım uzaqda əl ilə sancılmış kimi, ağaca oxşayan yoluq bir şey seçilirdi. M. C..
2. Taxılmış, keçirilmiş. Qadir . . birdən bağçanın qırağındakı fənər sancılmış ağacın dibində Sonanı gördü. Ə. Ə.. <Musanın> ensiz toqqasına həmişə ya qəzet, ya da kitab sancılmış olardı. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • minədayamı — (Qəbələ) ot tayasının ortasına sancılmış ağac …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • miyim — (Oğuz) otu külək dağıtmasın deyə tayaya sancılmış ağac. – Miyim tayanı saxlıyır küləx’dən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mərkuz — ə. 1) bir nöqtəyə sancılmış; 2) dikəldilmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • eşmə — 1. 1. «Eşmək»dən f. is. 2. sif. Burulmuş, eşilmiş, eşilib hazırlanmış. Eşmə qamçı. – Molla uzun və qara müştüyün başına sancılmış eşmə papirosa qullab vuraraq ətrafına tüstü yayırdı. . T. Ş. S.. <Koxa:> Şahməmməd, and olsun bu eşmə bığa;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərməşov — is. bot. Bozumtul, yumşaq gövdəsi, dairəvi yarpaqları olan tikansız bitki. Cavan oğlan nazik gərməşov saplı şallağını tərpədib kəlləri hayladı. Ə. Vəl.. . . Qocanın bir qoyun dərisindən ibarət olan yatağı yanında torpaq döşəməyə sancılmış bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müştük — is. <əsli alm. mundstuck> 1. Papiros gilizinin içində tütün olmayan, çəkər kən ağıza salınan bərk hissəsi, papiros kötüyü. // Papiros və siqaretin keçirildiyi kiçik borucuq. Siqareti müştüyə keçirmək. – <Mehrəli> . . gilas ağacından… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sancılı — sif. 1. Sancı tutmuş, sancılanmış. 2. Sancılmış halda olan, batırılmış vəziyyətdə olan. 3. Keçirilmiş, taxılmış, bənd edilmiş. Qutunun içində altı cərgə səliqə ilə kəpənək, çəyirtkə və qeyri böcəklər kağıza sancılı halda düzülmüşdü. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toqqa — is. Qayışı, kəməri çəkib bağlamaq üçün onun başında olan qarmaqlı bənd. Sübhanverdizadə dərindən nəfəs alaraq yan yemək otağına keçdi. Yaxasının düymələrini açdı və toqqasının dilini boşaltdı. S. R.. <Xasay> bu əmri birinci olaraq yerinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yoluq — sif. 1. Tükləri yolunmuş. Soyaram libasın, allam sazını; Yal quyruğun yoluq z. yola düşərsən. A. Ə.. İndi bax, qorxundan yoluq cücəyə oxşuyursan. C. Məm mədquluzadə. Yüz yüz iyirmi addım uzaqda əl ilə sancılmış kimi, ağaca oxşayan yoluq bir şey… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”